Série (65.1241/42. / 65.1341/42): Balflex nr / sbr rubber sheet