Série (65.1041/42. / 65.1141/42): Balflex nr / sbr rubber sheet