Série (65.1221/22. / 65.1321/22): Balflex nr / sbr rubber sheet