Série (65.1211/12. / 65.1311/12): Balflex nr / sbr rubber sheet