Série (65.1011/12. / 65.1111/12): Balflex nr / sbr rubber sheet