Série (88.7710): Balfit 6000 psi oval (2 bolts) flange